Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden levering producten

1. Toepasselijkheid 
lid a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij VM Winkel plaatst. 

lid b. Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd. 

lid c. Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij VM Winkel hetzij via de website hetzij rechtstreeks aan het adres van VM Winkel. 

lid d. VM Winkel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

lid e. Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze voorwaarden van VM Winkel. 

2. Totstandkoming overeenkomsten
lid a. Na het plaatsen van een bestelling gaat VM Winkel ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan. 

lid b. VM Winkel heeft behoudt zicht het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden. 

3. Prijzen
lid a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle zijn prijzen exclusief BTW. Al onze prijzen op de webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met valutakoersen of prijsveranderingen. Als er een prijsverandering is opgetreden wordt u automatisch bericht voordat uw bestelling wordt verzonden. 

lid b. De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van VM Winkel dan ook is opgenomen. 

lid c. In geen van de genoemde productprijzen zijn de verzend en orderkosten opgenomen. 

4. Betaling en Levering
lid a. U kunt als afnemer betalen middels iDeal, MisterCash of een factuur die is bijgesloten bij de levering. 

lid b. Bij keuze voor factuur na levering ontvangt de afnemer een factuur na ontvangst van het product.

lid c. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 

lid d. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van de volledige order.

lid e. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 

lid f. Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

lid g. Er kan enkel geleverd worden op adressen in Nederland en België


lid h. Er is een vast tarief van 10 euro (excl. BTW) per order voor orderverwerking en verzending binnen Nederland. 


5. Recht op retour
lid a. De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

lid b. Wanneer producten beschadigd aankomen is VM Winkel alleen verantwoordelijk als de producten niet goed verpakt verzonden zijn. 

lid c. De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van de afnemer.


VM WInkel, april 2015